Uvjeti kupnje

Ažurirano 10.09.2019.

Opće odredbe

Prodavatelj je pravna osoba Lukabu d.o.o., Ivana Gundulića 86, HR-31000 Osijek, Hrvatska, OIB:49762055206 koja putem internet stranice www.lukabu.com (u daljnjem tekstu: Stranica) prodaje proizvode Kupcu. Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Stranice na način da Prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja.

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Stranicu.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca. Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na Stranici. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti odnosno ispisati Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.

Kupnjom proizvoda putem Stranice smatra se da je Kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio ove Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta.

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Stranica.

Uvjeti kupovine

Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac prijavi na za to predviđenom mjestu te odabere proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Minimalni iznos internet narudžbe je 13,27 EUR (100,00 kn) (uključujući PDV) bez troškova poštarine.

Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao i pripadajući prilozi (izjave o sukladnosti, upute za uporabu, itd.). Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je u međuvremenu prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi).

Sve navedene cijene su u eurima (EUR), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove dostave i druge troškove. Cijene ne uključuje troškove telekom operatera Kupca. Istaknute cijene važe u trenutku slanja ponude. Prodavatelj pridržava pravo promjene cijena.

Naručene proizvode, zajedno s troškovima dostave, Kupac može platiti:

1. kreditnom karticom (Visa ili MasterCard),

2. uplatom na račun prema zaprimljenoj ponudi na osnovu narudžbe,

Prilikom  plaćanja kreditnom karticom, platitelj mora biti osoba ili organizacija koja je vlasnik kreditne kartice. Transakcija se obavlja na sigurnom serveru Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) i RBA jamči sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Internationala (Verified by Visa) i MasterCard Worldwide (MasterCard Secure Code). Više o sigurnosti i načinu plaćanja pročitajte na RBA stranicama usluge RBA e-ToMiTreba.

Kupac je suglasan da, ukoliko Prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.

Ukoliko Kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje.

Uvjeti kupnje 1

Vrsta plaćanja: Kredit
Od 2 rate do 12 rata

Uvjeti kupnje 2

Vrsta plaćanja: Kredit
Od 2 rate do 12 rata

Uvjeti kupnje 3

Vrsta plaćanja: Kredit
Od 2 rate do 12 rata

Uvjeti kupnje 4

Vrsta plaćanja: Kredit
Od 2 rate do 12 rata

Uvjeti kupnje 5

Vrsta plaćanja: Novčanice

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Odgovornost prodavatelja i kupca

Prodavatelj je prema pravu EU-a (Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. te čl. 422. Zakona o obveznim odnosima) odgovoran za nesukladnost koja postane očita u roku od dvije godine od isporuke robe.

Odgovornost Prodavatelja je ograničena do vrijednosti kupljene robe u trenutku plaćanja.

Kupac je prilikom uručenja kupljene robe dužan provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe.

Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju Kupac nije naručio, Kupac nije dužan preuzeti proizvode, već ih može vratiti kurirskoj službi te obavijestiti Prodavatelja o uočenim nedostacima. Kupac u tom slučaju ima pravo zatražiti zamjensku robu ili zatražiti povrat sredstava. Prodavatelj je dužan Kupca obavijestiti na e-mail adresu o mogućem roku nove isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, a roba je već plaćena kreditnom karticom, prodavatelj će vratiti novac uplatom na račun Kupca najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka uplaćenog iznosa.

Ukoliko Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljena obavijest sa točnim podacima..

Prodavatelj ne može garantirati i odgovarati za brzinu i uspješnost dostave od strane kurirske službe niti snositi bilo kakve posljedice vezane uz istu.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Stranici  i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Stranice ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Stranice.

Odgovornost za materijalne nedostatke – Lukabu d.o.o. Odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakona o obveznim odnosima.

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Stranice u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio Proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na e-mail, adresu ili telefaks Prodavatelja navedene u elektronskoj potvrdi narudžbe u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na sljedećem linku: OBRAZAC

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio od Kupca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka Kupca o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Prodavatelj ponudio.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio za primanje robe.

Povrat novca biti će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi Proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac. Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito u slučajevima ako je:

  1. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
  2. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U slučaju povrata robe koja je korištena, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine Kupac odgovara za iznos vraćene robe odnosno minimalni iznos od 13,27 EUR (100,00 kn). U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Prodavatelj ima pravo odbiti povrat u potpunosti.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Osobni podaci kupaca pribavljeni putem Stranice zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci Kupca biti će upotrjebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih općih uvjeta. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje Kupca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja na zasebnoj stranici – zaštita osobnih podataka.

Zaprimljeni podaci se obrađuju u svrhu obrade vaše narudžbe: dovršetak i potvrda narudžbe, priprema proizvoda, isporuka proizvoda, rješavanje reklamacija i druga komunikacija vezana uz kupnju; kao u svrhu sudjelovanja u organiziranim nagradnim igrama, za potrebe vođenja pobova za kartice vjernosti i dr. U tu svrhu podaci će se čuvati do ispunjenja svih ugovornih obveza, a najkasnije do isteka zastare radi eventualne ovrhe po pravnim tražbinama iz ugovornog odnosa.

U slučaju pravnih, upravnih ili drugih postupaka obrađujemo Vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za vrijeme trajanja takvog postupka i za ostatak trajanja nakon njegova prestanka.

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Podaci se čuvaju:

  • 3 godina nakon ostvarenja prava i obveza iz ugovornog odnosa
  • podaci se čuvaju u skladu s rokovima iz obveznih, poreznih i računovodstvenih propisa;

U slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili interesa, podaci se čuvaju ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja u skladu s rokovima iz posebnih propisa. Ukoliko nam prisilni zakonski propisi nalažu duži rok pohrane tada će Vaši podaci biti brisani po proteku dodatnih zakonskih rokova.
Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Zagrebačka cesta 128, 10000 Zagreb, odnosno putem elektroničke pošte na adresu [email protected] ili [email protected], nakon čega će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno Zakonu o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje prekograničnih potrošačkih sporova (Platforma za ORS) na adresi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Autorska prava

Sav materijal koji se nalazi na Stranici, a koji uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, žigove, audio i video i druge nespomenute dijelove sadržaja Stranice su vlasništvo Prodavatelja ili Prodavatelj ima i zadržava pravo korištenja. Nije dozvoljeno njihovo kopiranje, citiranje, presnimavanje, objavljivanje, distribuiranje ili bilo koji drugi način korištenja bez dopuštenja Prodavatelja, a u skladu sa Zakon o autorskom pravu i srodnim pravim

Informacije o trgovačkom društvu

Detaljne informacije o trgovačkom društvu i kontakt podatke pogledajte na stranici KONTAKT

X